ubezpieczenia

Ubezpieczenie od utraty dochodu ma na celu zrekompensowanie Ci zabezpieczenia finansowego w przypadku kiedy nie jesteś zdolny do pracy w danym okresie umowy. Powodem niezdolności do pracy może być wypadek lub choroba. Ubezpieczyciel wypłaci Ci w takim przypadku świadczenie, które uczyni skutek choroby czy wypadku mniej dotkliwym. Ubezpieczenie to może się okazać bardzo przydatne osobom prowadzącym działalność gospodarczą czy pracownikom wolnych zawodów.

Także w przypadku trwałej utraty zdolności do pracy w wykonywanym zawodzie można uzyskać jednorazowe świadczenie, które rekompensuje utracone dochody.

Sami decydujemy jakie świadczenia chcemy otrzymywać, a kwoty świadczeń zależą od tego jakie ubezpieczenie wybierzemy.