ubezpieczenia

Dzięki temu ubezpieczeniu możesz liczyć na pomoc Towarzystwa Ubezpieczeń na wypadek zdarzeń związanych z wypadkami i chorobami.
Świadczenia te pomogą twoim bliskim utrzymać standard życia, a Tobie zapewnią środki na leczenie, rehabilitację czy dostosowanie otoczenia (np. dom).

Tracąc zdrowie, wiąże się to czasami z utratą możliwości dalszej pracy zarobkowej.
Możesz ubezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania, pobytu szpitalu czy niezdolności do pracy związanej z przebytą chorobą.