ubezpieczenia

Ubezpieczenie na Życie chroni nas i naszą rodzinę przed zdarzeniami losowymi.

Płacąc co miesiąc określoną składkę, możemy liczyć na wypłatę świadczenia w razie zdarzenia losowego lub śmierci.

Takie ubezpieczenie to również zapewnienie bytu naszej rodzinie po naszej śmierci. Dobrze wiemy, że każdy z nas kiedyś umrze. A co jeśli stanie się to dużo wcześniej niż sobie wyobrażaliśmy, co jeśli nasza rodzina zostanie pozbawiona jednego z żywicieli rodziny? Warto o tym pomyśleć i ubezpieczyć swoje życie.
Zaoszczędzi to trosk nam i naszej rodzinie.

Od wysokości naszej miesięcznej składki zależał będzie zakres naszego ubezpieczenia i wysokość ewentualnych świadczeń.

zdj-profil