ubezpieczenia

Ubezpieczenie mieszkania to dla wielu z nas konieczność. Wymuszają to banki, które są cesjonariuszami mieszkań wykupionych na zasadzie kredytu hipotecznego. Może obejmować mury, elementy stałe oraz ruchomości. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości w postaci mieszkania mamy do wyboru ryzyka: kataklizmy i zdarzenia losowe oraz kradzież i dewastacja.

Od tego jaki zakres ubezpieczenia wybierzemy i jakie ryzyka weźmiemy pod uwagę – będzie zależała wysokość składki za ubezpieczenie.

Ryzyko powodzi jest liczone oddzielnie i jeśli chcesz ubezpieczyć się na wypadek powodzi (wymagają tego umowy kredytowe z bankami) powiedz o tym swojemu agentowi.

W przypadku ubezpieczenia mieszkania ważne są:

  • Metraż mieszkania
  • Materiał z jakiego zrobiony został dach w bloku (palny/niepalny)
  • Adres (czasami tylko kod pocztowy) nieruchomości, który ma wpływ na ewentualne ryzyko powodziowe
  • Ilość pięter w bloku i piętro na jakim znajduje się ubezpieczane mieszkanie

Kwoty i suma ubezpieczenia

Wartość mieszkania wyceniamy sami (na podstawie wartości rynkowej lub wartości kredytu i informacji z banku odnośnie sumy ubezpieczenia) lub ustalamy ją na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
To samo dotyczy wysokości sumy ubezpieczenia elementów stałych i ruchomości wewnątrz domu. Osobno ustalamy kwoty na wypadek zdarzenia losowego i kradzieży.

OC w życiu prywatnym

Dzięki OC w życiu prywatnym jesteśmy chronienia na wypadek uszkodzenia mienia osób trzecich – np. zalania sąsiadów.

Dodatkowe informacje

W ramach ubezpieczenia mieszkania, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia domu – możemy ubezpieczyć antyki, które znajdują się w mieszkaniu.