ubezpieczenia

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (tzw. NNW) jest ryzykiem, które wykupuje ok. 60% kierowców dla swoich pojazdów.

Składki na to ubezpieczenie nie są wysokie, ale zależą m. in. od sumy ubezpieczenia na jaką opiewają. Jest to od 5 000 zł do nawet 100 000 zł.

Co tak na prawdę oznacza, że mamy wykupione NNW? To znaczy, że w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić nam pewien procent Sumy Ubezpieczenia, zależnie od procentu uszczerbku na zdrowiu.
Są to dodatkowe pieniądze, które mogą posłużyć na pokrycie kosztów rehabilitacji po wypadku itp.

Co ważne ubezpieczeniem NNW objęte są wszystkie osoby podróżujące samochodem w czasie wypadku. Dlatego też dla ubezpieczyciela przy wyliczaniu składki za NNW ważna jest ilość miejsc w aucie.