ubezpieczenia

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest dobrowolne, to znaczy, że zawieramy je zgodnie ze swoją wolą. Nie jest ono obowiązkowe, tak więc każdy podchodzi do niego indywidualnie.

AC jest popularnym ubezpieczeniem szczególnie wśród auto nowych i młodych. Aut starszych często po prostu nie opłaca się ubezpieczyć w ramach Autocasco. Ubezpieczając nowe auto możemy wykupić tak zwaną gwarantowaną sumę ubezpieczenia na okres nawet do 3 lat. Oznacza to tyle, że po szkodzie całkowitej, lub kradzieży, nawet jeśli zdarzy się ona w ostatnim dniu ubezpieczenia, Towarzystwo zobowiązuje się do wypłacenia całej kwoty którą zagwarantowało przy podpisywaniu polisy, bez potrącenia amortyzacji części czy zużycia samochodu.

W większości towarzystw w ramach ubezpieczenia AC możemy chronić samochody w wieku do 15 lat, starsze auta ubezpieczyć jest dużo trudniej (poza wyjątkami jak na przykład wznowienie i tym samym ciągłość ubezpieczenia itp.)

autox2

Od czego chroni nas ubezpieczenie AC?

Zależnie od wariantu, ubezpieczenie Autocasco obejmuję ochronę naszego auta od takich zdarzeń jak:

  • kradzież auta (wypłata całej Sumy Ubezpieczenia)
  • szkody powstałe w wyniku spowodowania kolizji
  • szkoda całkowita (wypłata całej Sumy Ubezpieczenia)
  • szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych
  • naprawy związane z uszkodzeniami powstałymi przez działanie osób trzecich

Rodzaje AC

Ac możemy podzielić na pełne AC wraz z wariantem kradzieży (najczęściej agenci podając składkę na AC mówią o takim ubezpieczeniu), oraz AC częściowe.Dzięki okrojeniu Autocasco możemy zmniejszyć składkę jaką opłacimy. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie AC tylko na wypadek kradzieży, lub też na wypadek kradzieży i skody całkowitej. Takie nazwijmy to okrojone AC działa bardzo podobnie jak zwykłe, z tym, że nie bierze pod ochronę szkód na aucie, a tylko jego kradzież i/lub szkodę całkowitą.

 

Jak działa ubezpieczenie Autocasco?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWykupując polisę z ubezpieczeniem AC możemy spać spokojnie, nie bojąc się, że ktoś w nocy ukradnie nam auto, które zaparkowaliśmy pod oknem. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w przypadku kradzieży wypłacić ubezpieczonemu gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia. Ma na to 30 dni od dnia zgłoszenia szkody lub kradzieży.

Podobnie dzieje się w przypadku spowodowania przez ubezpieczonego szkody na innym pojeździe. O ile OC naprawi pojazd poszkodowanego, o tyle o nasze mienie musielibyśmy zadbać sami. Mając AC, możemy skorzystać z tego ubezpieczenia i swoje auto również naprawić ze środków jakie pokryje nam ubezpieczyciel.

Pozostałe informacje odnośnie AC

W przypadku tego ubezpieczenia, jest wiele pojęć, które mogą się przewinąć podczas rozmowy agenta z ubezpieczającym.
franczyza integralna – jest to określona kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Zależnie od oferty, taką franczyzę można znieść, czyli ubezpieczyciel odpowiada wtedy za każdą szkodę.
franczyza redukcyjna – jest to inaczej 'udział własny', czyli kwota o którą pomniejszana jest wypłata w przypadku szkody. Tutaj podobnie możemy zrezygnować z udziału własnego.
Zastosowanie którejkolwiek z franczyz spowoduje zmniejszenie składki za ubezpieczenie.