ubezpieczenia

Jest to ubezpieczenie komunikacyjne, skierowane do firm, które posiadają minimum kilka pojazdów. Chodzi tutaj zarówno o firmy posiadające własną flotę jak i firmy spedycyjne oraz transportowe.
Dzięki takiemu ubezpieczeniu firma nie musi ubezpieczać każdego samochodu z osobna – w przypadku floty możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy w firmie.

Skorzystanie ze zbiorczego ubezpieczenia pozwala obniżyć koszty.

Z ubezpieczenia floty mogą skorzystać firmy, które mają w swoim posiadaniu minimum 5 aut.

Zakres ubezpieczenia jest podobny jak przypadku ubezpieczania zwykłego pojazdu. To znaczy że możemy przebierać w ryzykach takich jak: OC, Zielona Karta, Ochrona Prawna, AC, NNW, Assistance itp.