ubezpieczenia

Ubezpieczenie majątku firmy to zabezpieczenie się przed takimi czynnikami jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież czy wandalizm.

Majątek firmy, czyli przedmiot naszego ubezpieczenia, to także środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie pracownicze czy inwestycje, tak więc nie tylko to co namacalne.

W zakres ubezpieczenia firmowego wchodzą także dodatkowe ryzyka, które możemy wykupić. Oprócz podstawowych wymienionych wyżej są to również: all risk (czyli ubezpieczenie od wszystkiego, co nie jest wykluczone w warunkach ubezpieczenia), OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego czy ubezpieczenie assistance.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA