ubezpieczenia

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ochrona przed kosztami, które możemy ponieść w związku ze sporami prawnymi. Przedmiot ubezpieczenia dotyczy naszego majątku.
Możemy ubezpieczyć się w wybranych dziedzinach:

  • komunikacja
  • życie prywatne
  • zawód
  • prowadzenie działalności gospodarczej

Ubezpieczenie pokryje za nas koszty adwokata lub radcy prawnego. Możemy również liczyć na refundację kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, pracą biegłych a także tłumaczy.