ubezpieczenia

Handsome electricianOC zawodu przenosi odpowiedzialność cywilną w związku z wykonywanym zawodem na ubezpieczyciela. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich.

Jakie zawody są zmuszone wykupić OC zawodu?

Obowiązek posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś złe ich wykonywanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę. Są to m. in. adwokaci, radcy prawni, agenci ubezpieczeniowi, zarządcy nieruchomości.

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu

Dla innych zawodów zawarcie ubezpieczenia OC zawodu jest dobrowolne. Aby ustrzec się nieprzyjemności, warto pomyśleć o takim ubezpieczeniu.