ubezpieczenia

OC w Życiu Prywatnym to rodzaj ubezpieczenia indywidualnego. Chroni ono nas od roszczeń osób trzecich, którym nieświadomie mogliśmy wyrządzić szkodę.

Jest to częsty dodatek do ubezpieczeń majątkowych jak na przykład ubezpieczenie domu czy mieszkania.
Nie bez powodu, bo w gruncie rzeczy wiele szkód, które mogą powstać w domu czy mieszkaniu, może mieć wpływ na osoby trzecie. Najprostszym przykładem jest tak zwane zalanie, czyli np. pęknięcie skorodowanej rury, w wyniku którego mieszkaniec wyższego piętra zalewa sąsiada mieszkającego poniżej. Taki sąsiad może domagać się naprawy szkód wyrządzonych przez pękniętą rurę, czyli np. wymiany tynku. OC w Życiu Prywatnym pokryje koszty takiej naprawy u sąsiada.
To ubezpieczenie może być przydatne również przy zabezpieczaniu majątku domowego. Przykładem może być tutaj sytuacja, która może mieć miejsce w zimę, kiedy zalegający na dachu śnieg spadnie i zniszczy auto sąsiada. OCwŻP pomoże w zadośćuczynieniu sąsiadowi za straty.

Jak wykupić OC w Życiu Prywatnym

OCwŻP można wykupić jako dodatkowe ryzyko przy ubezpieczaniu domu lub mieszkania, ale nie tylko. Ponieważ jest to najczęściej oddzielny produkt, można je wykupić jako osobne ubezpieczenie, niezależne od innych.

Gdzie działa ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym?

Najczęściej ubezpieczeniem objęte są wszystkie zdarzenia wyrządzone nieświadomie na terenie RP, jednak w niektórych towarzystwach można rozszerzyć zakres na kraje Europy a nawet na cały świat.