ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC Rolnika (OCR) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które musi posiadać każdy kto zajmuje się działalnością rolniczą, ale nie tylko.

OC rolnika musimy wykupić w tym samym dniu w którym nabyliśmy gospodarstwo rolne, chyba że poprzedni właściciel posiadał już takie ubezpieczenie, wtedy przechodzi ono na nabywcę.

OC Rolnika chroni:

  • Rolnika oraz osoby pracujące w jego gospodarstwie
  • Wszystkie pojazdy wolnobieżne w gospodarstwie

oc rolnika 2

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku gdy na terenie gospodarstwa dojdzie do: śmierci, utraty bądź rozstroju zdrowia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osoby trzeciej.

Polisa OCR jest regulowana ustawą i jest zawierana na okres 12 miesięcy. W Przypadku braku wznowienia polisy, bez jej wcześniejszego wypowiedzenia umowa wznawia się automatycznie.