ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” posiada wyłącznie polski kapitał. Jest obecne na terenie całego kraju.
Klienci, którzy przystępują do TUW „TUZ” stają się jednocześnie jego udziałowcami, co sprawia, że Towarzystwo cieszy się ich uznaniem i zaufaniem.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” w swojej ofercie posiada pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych obejmujących ubezpieczenia OC, AC, NNW, ubezpieczenia graniczne oraz Zieloną Kartę. Ponadto został opracowany specjalny pakiet, przygotowany we współpracy z podmiotami kościelnymi tak, aby w jak najlepszym stopniu zapewnić ochronę kierowcom oraz pojazdom należącym do podmiotów kościelnych oraz osobom duchownym.


Zgłoszenie szkody

tow_tuz

+48 22 327 60 60
www.tuz.pl