ubezpieczenia

InterRisk wchodzi w skład Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) z siedzibą w Wiedniu, w Austrii, która jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Europie środkowo-wschodniej, zatrudniającą około 23 tys. pracowników i obracającą składkami o wielkości około 9,7 mld EUR.

Zgodnie z międzynarodową strategią Vienna Insurance Group przeszła z krajowej firmy ubezpieczeniowej w międzynarodową spółkę z ponad 50 zakładami ubezpieczeniowymi w 25 krajach. W sumie około 50% składek wszystkich spółek pochodzi z rynków Europy Środkowo-Wschodniej.


Zgłoszenie szkody

tow_interrisk

+48 22 212 20 12
www.interrisk.pl