ubezpieczenia

Wyjazdy za granicę

W celach wypoczynkowych czy biznesowo, nie ważne w jakim celu podróżujesz, zawsze możesz się ubezpieczyć.

Ubezpieczenie wyjazdu za granicę to spokój o swój portfel i zdrowie, ponieważ takie ubezpieczenie obejmuje zarówno koszty leczenia za granicą jak i transport medyczny do kraju, a nawet kontynuację leczenia w Polsce. Zakres ubezpieczenia zależy od nas samych.

Podróżując, naszym nieodstąpionym przyjacielem jest bagaż. A co jeśli bagaż zostanie uszkodzony lub zagubiony? Ubezpieczenie podróży jest przygotowane na tą okoliczność i w takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.

W przypadku nieumyślnego spowodowania szkody na osobie trzeciej lub jej mieniu może zadziałać OC w życiu prywatnym, które również jest jednym z ryzyk możliwych do wykupienia w przypadku ubezpieczenia podróży.