ubezpieczenia

Ubezpieczenie rolnicze

Ubezpieczenie rolne dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy posiadający gospodarstwo rolne ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia takiego gospodarstwa.

W obowiązku rolnika jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC Rolnika) oraz wykupienie ubezpieczenia budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Wysokość składki za takie ubezpieczenie zależna jest od wielkości gospodarstwa (ilości posiadanych gruntów) oraz ilości budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Aby ubezpieczenie było zawarte poprawnie ubezpieczone muszą zostać wszystkie budynki mieszkalne, obory, stodoły, garaże i inne znajdujące się w gospodarstwie.

Proud farmer standing in front of his red tractor

Dobrowolnie natomiast rolnicy mogą ubezpieczyć budynki w wariancie rozszerzonym, określonym Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W przeciwieństwie do obowiązkowego ubezpieczenia budynków, które jest zgodne z postanowieniami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – ubezpieczenie dobrowolne chroni majątek rolnika od większej ilości zdarzeń zarówno losowych jak i kradzieży oraz dewastacji.

Co z maszynami rolniczymi i innym majątkiem gospodarstwa?

Najczęściej towarzystwa rozdzielają majątek ruchomy gospodarstwa rolniczego od samego ubezpieczenia rolnika i jego gospodarstwa. To nie oznacza jednak, że takiego majątku nie da się ubezpieczyć.
Majątek w postaci maszyn, aut, czy nawet upraw można ubezpieczyć z osobna. Wystarczy o takiej chęci poinformować agenta, który zaproponuje najtrafniejsze rozwiązanie kompleksowego ubezpieczenia.