ubezpieczenia

Zabezpieczenie emerytury

O emeryturę powinniśmy zacząć dbać już od pierwszych dni pierwszej pracy, ponieważ obecna sytuacja z ZUS-em utwierdza nas w przekonaniu, że pokolenie, które obecnie rozpoczyna pracę nie może liczyć w przyszłości na godziwą emeryturę.

Sposobów na zabezpieczenie się na starość jest kilka. Jeden z nich to tak zwany III Filar. Są również specjalne konta IKZE, lokaty itp.

III Filar

Trzeci filar to ubezpieczenie dobrowolne, może je zawrzeć każdy, co ciekawe nie jesteśmy ograniczeni tylko jednym ubezpieczeniem. Ubezpieczeń w ramach trzeciego filaru możemy zawrzeć nawet kilka – w przeciwieństwie do ubezpieczenia na życie, które możemy posiadać tylko jedno.

Jak działa trzeci filar?
Wybierając ubezpieczenie w ramach III filaru decydujemy się regularnie zasilać nasze konto zabezpieczeniowe ustaloną samemu kwotą z zaplanowaną regularnością (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie). Nasze składki odkładane są na konto oszczędnościowe, inwestycyjne lub mieszane. Zaczynając wpłacać składki od 25 roku życia do czasu emerytury możemy zapewnić sobie godziwe świadczenia emerytalne. Zapłacone składki w każdej chwili możemy wybrać (choć opłaca się to przeważnie dopiero po 10 latach zbierania, w innym przypadku ubezpieczyciel zabiera większy procent składek). Możemy również wybrać całą zebraną kwotę w chwili odejścia na emeryturę.
Najwięcej możemy zarobić zakładając konto inwestycyjne, na którym nasze zebrane środki są dodatkowo inwestowane.
Tutaj również istnieją sumy gwarancyjne w przypadku śmierci właściciela konta.

Konto IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego działa w nieco inny sposób. Również niejako mieści się w pojęciu ubezpieczenia trzeciego filaru, jednak ma nieco inne przeznaczenie. Kierowane jest do ludzi, którzy chcą obniżyć swoje podatki. Pieniądze wpłacone na IKZE możesz odliczyć w swoim sprawozdaniu skarbowym. Kiedy przejdziesz na emeryturę wszystkie pieniądze wpłacone na to konto zostaną Ci przelane. Możesz je również wybrać w każdym memencie, jednak w takim przypadku wypłata zostanie potrącona o podatek w wysokości 18% lub 32%.

więcej >