ubezpieczenia

Rodzaje Autocasco

Przy zawieraniu ubezpieczenia Autocasco (AC) warto zachować szczególną uwagę. To jaki wariant AC wybierzemy będzie miało znaczenie przy likwidacji ewentualnej szkody.

Najpopularniejszym ubezpieczeniem AC jest tak zwany All Risk. Takie ubezpieczenie jest najdroższe, jednak obejmuje wszystkie zdarzenia, które mogą się przytrafić nam i naszemu pojazdowi, za wyjątkiem tych, które są wykluczone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Takie ubezpieczenie obejmuje również kradzież auta.

Towarzystwa posiadają również okrojone oferty AC, które są tańsze, dla mniej wymagających klientów. To atrakcyjne oferty dla użytkowników, którzy nie boją się tego, że przytrafi im się szkoda (bo np. rzadko jeżdżą), natomiast nie chcą być stratni w razie kradzieży. Dla takich osób wiele towarzystw posiada pakiet AC obejmujący tylko kradzież.
Nieco bardziej wymagający, mogą kupić pakiet AC z kradzieżą i szkodą całkowitą. Pakiet ten nadal jest tańszy niż pełne AC, a działa zarówno w przypadku kradzieży jak i szkody całkowitej.

Warto zapoznać się z różnymi opcjami AC u swojego agenta, jeśli chcielibyśmy obniżyć swoje składki.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia AC?

do-ac3
Wybierając Autocasco jako jedno z ryzyk na polisie powinniśmy zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak: udział własny, franszyza integralna, amortyzacja części i konsumpcja sumy ubezpieczenia.

Udział własny, jest to kwota lub procent kwoty jaką pokrywa ubezpieczający w przypadku szkody. Udział własny można zmniejszyć do zera i tak też najczęściej się dzieje, mówimy wtedy o wykupieniu udziału własnego.

Franszyza integralna to z kolei kwota do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Czyli np. franszyza integralna w naszym ubezpieczeniu wynosi 500 zł – mieliśmy szkodę i chcielibyśmy z AC wymienić zderzak. Jego koszt to 490 zł, w takim przypadku nie dostaniemy pieniędzy od ubezpieczyciela, ale jeśli zderzak kosztowałby 510 zł – wypłatę dostaniemy. Franszyzę integralną można znieść, tak aby wynosiła ona 0 zł.

Co to takiego amortyzacja części? To pomniejszenie wartości części o ich zużycie. Bez zniesienia amortyzacji części nie dostaniemy od ubezpieczalni wartości oryginalnej części. Od kwoty odjęty zostanie koszt zużycia. Amortyzacja części odnosi się tylko do opcji AC na oryginalnych częściach. Nie dotyczy zamienników.

Po każdej szkodzie pula pieniędzy z sumy ubezpieczenia zostaje pomniejszona o koszt naprawy szkody. Nazywa się to konsumpcją sumy ubezpieczenia. Na przykład ubezpieczyliśmy auto na 50 000 zł, po szkodzie, której naprawienie wyniosło 15 000 suma ubezpieczenia będzie wynosić już tylko 35 000 i w przypadku szkody całkowitej, dostaniemy tylko 35 000 zł. Aby temu zapobiec musimy doubezpieczyć auto po szkodzie.

więcej >