ubezpieczenia

Co to IKZE?

IKZE jest to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
Zakładając je możesz zyskać ulgę podatkową do kwoty 1438,50zł. Rozliczając podatek dochodowy, możesz odliczyć wpłaty na rachunek np. PKO IKZE od dochodu i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

Środki zgromadzone na koncie w każdej chwili można wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego – zapłacisz wtedy jedynie podatek dochodowy w wysokości 18% lub 32%. Podatek ten zapłacisz jedyne w wypadku gdy środki zgromadzone wypłacisz przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

W przypadku śmierci właściciela konta PKO IKZE środki zgromadzone przez niego są przekazywane osobom uprawnionym bądź spadkobiercom.

więcej >