ubezpieczenia

Co to ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie każdego pojazdu mechanicznego. Każdy samochód, motocykl, czy pojazd wolnobieżny musi posiadać takie ubezpieczenie.

Formę ubezpieczenia definiuje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Koszty i Suma Gwarancyjna

Stawki za ubezpieczenie OC ustala dla siebie każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe z osobna.
Składka wiąże się m. in. z Sumą Gwarancyjną, czyli kwotą finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych osobom trzecim. Suma Gwarancyjna wynosi 1 000 000 Euro na szkody na mieniu, oraz 5 000 000 Euro za szkody osobowe.

Kary za brak ubezpieczenia OC

Tabela na 2016 rok:

Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy Pozostałe samochody
brak OC poniżej 3 dni (20%) 740 zł 1110 zł 120 zł
brak OC od 3 do 14 dni (50%) 1850 zł 2775 zł 310 zł
brak OC powyżej 14 dni (100%) 3700 zł 5500 zł 620 zł
więcej >