ubezpieczenia

OC Członka Zarządu – D&O

Członkowie Zarządu w spółkach często podejmują decyzję, które niosą za sobą duże ryzyko strat finansowych i nie tylko.
Coraz popularniejsze, również w Polsce staje się zatem Ubezpieczenie Członków Zarządu (D&O – z ang. Directors & Officers). Takie ubezpieczenie obejmuje ryzyko nie trafionych decyzji, czy szkód powstałych w związku z działaniem zarządu.

business hand shakeNiekiedy Zarząd spółki podejmuje decyzje, przez które spółki narażone są na straty finansowe lub materialne. Jeśli członek zarządu jest ubezpieczony, to łatwiej jest mu podjąć nawet trudną decyzję, która może okazać się strzałem w dziesiątkę. Członek Zarządu wie, że jest zabezpieczony przez towarzystwo na wypadek niepowodzenia.

Ponieważ jest to ubezpieczenie specjalistyczne i opiewające nierzadko na duże sumy, jest ono regulowane m. in. przez statut spółki, umowę, regulamin czy kodeks spółek handlowych.

Sumy Ubezpieczenia mogą być różne, wszystko zależy od samej spółki i obrotu jaki generuje. Od tego również uwarunkowana będzie wysokość składki, która wyliczana jest indywidualnie w każdym przypadku.

Ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę na rzecz jej członków.