ubezpieczenia

Kary za brak OC w 2018 roku

W 2018 roku na kierowców nakładane będą kary za brak OC w jeszcze większych kwotach niż w poprzednim roku. Jakie kary czekają nieubezpieczonych?

Wpływ na wysokość kar ma minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce. Ponieważ co rok ono rośnie, tak i kary za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych urosło.

Jak liczone są kary?

Podstawowa kara dla aut osobowych to dwukrotność tego minimalnego wynagrodzenia w danym roku, z kolei dla ciężarówek – aż trzykrotność. Stawka podstawowa liczona jest, w przypadku, kiedy auto nie posiadało ubezpieczenia przynajmniej 14 dni. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu była mniejsza sankcja jest mniejsza. Jeśli auto nie było ubezpieczone przez 1 do 3 dni, zapłacimy 20% podstawy, natomiast jeśli przerwa wynosiła od 4 do 14 dni – będzie to 50% podstawy.

Co z tego wynika?

Tabela kar za brak OC w 2018 roku

Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy Pozostałe samochody
brak OC poniżej 3 dni (20%) 840 zł 1300 zł 140 zł
brak OC od 4 do 14 dni (50%) 2100 zł 3300 zł 350 zł
brak OC powyżej 14 dni (100%) 4200 zł 6300 zł 700 zł