ubezpieczenia

Kary za brak OC w 2017 roku

Jak co roku, tak i w tym zwiększają się kary za brak ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej kierowców pojazdów mechanicznych (OC). Jakie kary czekają nieubezpieczonych?

Wpływ na wysokość kar ma przede wszystkim minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce.

Jak liczone są kary?

Podstawowa kara dla aut osobowych to dwukrotność tego minimalnego wynagrodzenia w danym roku, z kolei dla ciężarówek – aż trzykrotność. Stawka podstawowa liczona jest, w przypadku, kiedy auto nie posiadało ubezpieczenia przynajmniej 14 dni. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu była mniejsza sankcja jest mniejsza. Jeśli auto nie było ubezpieczone przez 1 do 3 dni, zapłacimy 20% podstawy, natomiast jeśli przerwa wynosiła od 4 do 14 dni – będzie to 50% podstawy.

Co z tego wynika?

Tabela kar za brak OC w 2017 roku

Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy Pozostałe samochody
brak OC poniżej 3 dni (20%) 800 zł 1200 zł 130 zł
brak OC od 4 do 14 dni (50%) 2000 zł 3000 zł 340 zł
brak OC powyżej 14 dni (100%) 4000 zł 6000 zł 670 zł