ubezpieczenia

Co to IKZE?

IKZE jest to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
Zakładając je możesz zyskać ulgę podatkową do kwoty 1438,50zł. Rozliczając podatek dochodowy, możesz odliczyć wpłaty na rachunek np. PKO IKZE od dochodu i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

Środki zgromadzone na koncie w każdej chwili można wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego – zapłacisz wtedy jedynie podatek dochodowy w wysokości 18% lub 32%. Podatek ten zapłacisz jedyne w wypadku gdy środki zgromadzone wypłacisz przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

W przypadku śmierci właściciela konta PKO IKZE środki zgromadzone przez niego są przekazywane osobom uprawnionym bądź spadkobiercom.

więcej >

Zabezpieczenie emerytury

O emeryturę powinniśmy zacząć dbać już od pierwszych dni pierwszej pracy, ponieważ obecna sytuacja z ZUS-em utwierdza nas w przekonaniu, że pokolenie, które obecnie rozpoczyna pracę nie może liczyć w przyszłości na godziwą emeryturę.

Sposobów na zabezpieczenie się na starość jest kilka. Jeden z nich to tak zwany III Filar. Są również specjalne konta IKZE, lokaty itp.

III Filar

Trzeci filar to ubezpieczenie dobrowolne, może je zawrzeć każdy, co ciekawe nie jesteśmy ograniczeni tylko jednym ubezpieczeniem. Ubezpieczeń w ramach trzeciego filaru możemy zawrzeć nawet kilka – w przeciwieństwie do ubezpieczenia na życie, które możemy posiadać tylko jedno.

Jak działa trzeci filar?
Wybierając ubezpieczenie w ramach III filaru decydujemy się regularnie zasilać nasze konto zabezpieczeniowe ustaloną samemu kwotą z zaplanowaną regularnością (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie). Nasze składki odkładane są na konto oszczędnościowe, inwestycyjne lub mieszane. Zaczynając wpłacać składki od 25 roku życia do czasu emerytury możemy zapewnić sobie godziwe świadczenia emerytalne. Zapłacone składki w każdej chwili możemy wybrać (choć opłaca się to przeważnie dopiero po 10 latach zbierania, w innym przypadku ubezpieczyciel zabiera większy procent składek). Możemy również wybrać całą zebraną kwotę w chwili odejścia na emeryturę.
Najwięcej możemy zarobić zakładając konto inwestycyjne, na którym nasze zebrane środki są dodatkowo inwestowane.
Tutaj również istnieją sumy gwarancyjne w przypadku śmierci właściciela konta.

Konto IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego działa w nieco inny sposób. Również niejako mieści się w pojęciu ubezpieczenia trzeciego filaru, jednak ma nieco inne przeznaczenie. Kierowane jest do ludzi, którzy chcą obniżyć swoje podatki. Pieniądze wpłacone na IKZE możesz odliczyć w swoim sprawozdaniu skarbowym. Kiedy przejdziesz na emeryturę wszystkie pieniądze wpłacone na to konto zostaną Ci przelane. Możesz je również wybrać w każdym memencie, jednak w takim przypadku wypłata zostanie potrącona o podatek w wysokości 18% lub 32%.

więcej >

Ubezpieczenie na wypadek raka

Nikt z nas nie zastanawia się nad tym że może zachorować na raka.
Nikt nie myśli o tym, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć się na wypadek konieczności podjęcia takiego leczenia.

To wszystko do chwili aż wydarzy się coś w bliskim nam otoczeniu. Jest produkt, który może zapewnić minimum bezpieczeństwa na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. Dzięki produktowi AIG TRIUMF możesz otrzymać nawet 120 000zł na leczenie oraz dodatkowe 5 000zł w przypadku konieczności przeprowadzenia operacji.

Składki miesięczne na takie ubezpieczenie zaczynają się od 20,70 zł.

więcej >