ubezpieczenia

Umowa kupna-sprzedaży Pobierz (PDF)

Powiadomienie o zbyciu pojazdu Pobierz (PDF)

Wypowiedzenie umowy OC Pobierz (PDF)

Wypowiedzenie umowy OC nabywcy Pobierz (PDF)

Wniosek o rejestracje/wyrejestrowanie pojazdu Pobierz (PDF)

Oświadczenie sprawcy kolizji Pobierz (PDF)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Zobacz (isap.gov.pl)